Zeeland-Beveland


Status: Op zoek naar locatie


Met Hannah Zandee aan het roer van dit initiatief ontstaat een Natuurlijk Vrije School op één van de prachtige eilanden van Zeeland. Vanuit onze gezamenlijke Natuurlijk Vrije Visie, zoals je die op deze website terug kunt lezen, pakt iedere schoollocatie in zijn eigen energie en flow deze visie op en zet een prachtige leeromgeving neer voor onze mooie kinderen. Daarom op deze pagina's de aanvullende informatie van deze locatie. Ook zorgt letterlijk iedere locatie met zijn mogelijkheden voor een eigen en specifieke invulling van het onderwijs. In de komende periode zal daarom onderstaande ruimte door Hannah en haar team verder worden ingevuld. 

 

Kijk bij de algemene contact pagina voor meer info.


Natuurlijk Vrij Onderwijs


Natuurlijk Vrij Onderwijs is wat wij onze kinderen willen meegeven. Hoe wij die woorden Natuurlijk Vrij Onderwijs invullen willen we hieronder graag nog eens benadrukken. 


Natuurlijk

Wij zien de natuur als pedagoog en leren kinderen over haar krachten en verscheidenheid. Kinderen mogen daarnaast volledig in hun eigen 'natuur' bewegen en ontdekken. Dit kan letterlijk buiten in het bos, maar ook figuurlijk; het kind volgt tijdens de basisschooltijd een route die gebaseerd is op eigen interesses en intrinsieke motivatie.

 

Vrij

Vrij staat binnen ons onderwijs voor diverse vormen van vrijheid:

Allereerst komt het kindmet verschillende denkwijzen en informatiestromen in aanraking, waardoor het in vrijheid en autonomie mag beslissen wat diens waarheid is.

Vrij betekent ook: los van conditioneringen je hart kunnen volgen.

Daarnaast zijn onze groepen vrij van vaste leeftijden; wij geloven dat verticaal onderwijs het meest natuurlijk en leerzaam is voor kinderen.

Tot slot zijn we letterlijk vrij van steun door de overheid, waardoor wij ons ook vrijer voelen in ons kindgericht onderwijs.

 

Onderwijs

Wij volgen onderwijs op holistische basis van 3 pijlers: lichaam, geest en ziel. Kinderen kiezen zelf projecten naar aanleiding van centrale thema's. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel en worden gestimuleerd binnen de thema's. We bieden kaders door middel van keuzemomenten en een vast rooster.

We organiseren, groepsgericht of kindgericht, gastlessen of brengen een bezoek aan mensen die een vak of ambacht beoefenen. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt doorouders, van wie wij een grote betrokkenheid vragen.

 

 


Volg ons op instagram  voor meer foto's en avonturen! (logo=link)