NVO is een nieuwe en goedgekeurde onderwijsvorm waarvan diverse scholen zullen ontstaan. Op deze website lees je meer over die nieuwe vorm van onderwijs en de locaties die al in een stadium van ontwikkeling zijn. Onze scholen zijn particuliere basisscholen voor de leeftijd van 4 tot 12 jaar met het verlangen dit te gaan uitbreiden met VO.

NIEUWS update


Locatie Fijnaart zoekt nog extra kinderen & ouders zodat we zo spoedig mogelijk open kunnen gaan. Dit kan zodra wij 10 leerlingen hebben.

Interesse in ons onderwijs? Laat je door ons informeren en bel ons!

Renate: 0624645683


Onze publicatie in de Moerdijkse Bode haalde het jaaroverzicht 2023. We zijn dankbaar voor deze extra aandacht. Hopelijk enthousiasmeert het meerdere ouders!Waar staat Natuurlijk Vrij Onderwijs voor?


Natuurlijk    

Wij zien de natuur als krachtbron van alles en leren de kinderen over die kracht en verscheidenheid. Kinderen mogen volledig in hun eigen 'natuur' bewegen en ontdekken. Zowel letterlijk als figuurlijk dus. Onderzoekend natuurlijk leren door letterlijk in de natuur bewegend buiten te zijn en een route in het onderwijs die voor het kind natuurlijk aanvoelt en uitgaat van eigen interesse en intrinsieke motivatie om meer te leren over zijn reis hier op aarde. Een natuurlijke flow om zijn eigen gekozen pad met natuurlijke skills te (her)ontdekken.

Vrij 

Vrij staat bij ons voor  diverse vormen van vrijheid. De vrije geest mag zich ontwikkelen door met vele diverse  denkwijzen en informatiestromen in aanraking te komen om zo in autonomie te onderzoeken wat jouw waarheid is. De vrijheid in je hart zorgt voor verwondering naar anderen en naar de natuur. Los van opgelegde conditioneringen vrij je hart kunnen volgen en jouw eigen pad ontdekken. Ook vrij van vaste leeftijdsgroepen, wij geloven in verticaal onderwijs als meest natuurlijk en leerzaam voor kinderen, en letterlijk vrij van steun door de overheid waardoor wij ons  vrij voelen in ons kindgericht onderwijs.   

Onderwijs 

Onderwijs op holistische basis met de 3 pijlers Lichaam, Geest en Ziel als kernwoorden. De kinderen kiezen zelf projecten naar aanleiding van centrale thema's. Het mag zelf een plan trekken of meedoen met een gekozen aanbod. Basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel en worden gestimuleerd binnen de thema's of extra 1 op 1 aangeboden door de docent. We hanteren een vast rooster zonder tijdsdruk. Ook zetten we in op gastlessen, groepsgericht of kindgericht. Mede mogelijk gemaakt door de ouders van wie wij grote betrokkenheid vragen. 
Volg ons op instagram  voor meer foto's en avonturen! (logo=link)