Onderwijsinvulling


NVO is er voor de basisschool leeftijd van 4 tot 12 jaar. Binnen 2 jaar gaan wij ervan uit ook voortgezet onderwijs aan onze scholen te kunnen toevoegen. 

Wij zijn  opzoek naar het talent in ieder kind. We werken projectmatig en stimuleren de kinderen met de thema's die wij aandragen. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf gaan ontdekken waar hun interesses liggen door zelf projecten te bedenken en deze tot uitvoer te brengen. Iets willen gaan uitzoeken, ergens meer informatie over inwinnen, een knutselproject starten, gaan bouwen of een theaterstuk ontwikkelen op basis van het lopende thema. Vinden de kinderen het nog moeilijk op eigen motivatie dan bieden we leuke en leerzame opdrachten aan. Voor de 4 en 5 jarigen is er naar behoefte meer speelruimte.  Bij ieder thema en project zorgen we ervoor dat er geschreven, gelezen en gerekend wordt en leerlijnen afgevinkt die noodzakelijk zijn. 

 

Er is altijd een pabo geschoolde docent aanwezig die op de hoogte is van het leertraject van iedere leerling en zijn rol invult als een coachende en didactische leidinggevende rol, waarbij taken worden gedelegeerd aan begeleiders en ook ouders en gastdocenten. De docent gaat 1 op 1 of in kleine groepjes met de kinderen aan de slag terwijl de rest tijdens de leerzame tijd met het eigen project bezig is.   Basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel en worden gestimuleerd binnen de thema's of extra 1 op 1 aangeboden door de docent.   Zonder tijdsdruk. Onze docent en begeleiders voelen vanuit hun hart een intrinsieke motivatie aan te sluiten bij ons holistisch natuurlijke vrije gedachtengoed.

 

Wij laten de leeftijdsgroepen los. Ons uitgangspunt is dat interesse, niveau, verbinding of talent niet leeftijdsgebonden is en dus niet wordt bepaald door je geboortedatum.  Door niet in te delen in groepen naar leeftijd laat je ook de stempels los die een kind indelen in 'verder' of 'achter' en werken we niet met een landelijk gemiddelde waar een kind aan zou moeten voldoen.   er worden dan ook geen periodieke toetsen afgenomen waarvan het resultaat bepaald of het kind op niveau presteert, omdat ieder kind zijn eigen tempo ontwikkelt. Wij monitoren ieder kind middels een leerlingvolgsysteem en zorgen er daarmee voor dat het alle kerndoelen bereikt heeft om aan te sluiten op het voortgezet onderwijs. Wij doen dat alleen op onze eigen wijzeZinvol leren

Als je met plezier iets doet ontstaat er een  heerlijke levensenergie die je laat stromen en zorgt voor gemakkelijke opname van de lesstof. Nadat de leerkracht je voorzien heeft van nieuwe informatie kun je daarop zelf kiezen hoe je die informatie verder gaat uitwerken. Schrijf je een beeldend verhaal of teken je, schilder je of boetseer je iets wat met die lesstof te maken heeft. Wil je dit alleen doen of kies je ervoor dit met anderen samen te doen in een klein project. Doe je liever eerst taal en daarna rekenen of andersom? 

Het is bij ons niet vrijblijvend, sommige dingen moet je nu eenmaal oefenen, maar zoeken naar een plezierige manier  helpt jou daarbij.  Liters en kilo's en grammen laten zich sneller duidelijk maken als je een lekkere cake bakt. Dus dat doen wij dan ook.

En vervolgens verkopen we de cake in onze webwinkel, maken we foto's en berekenen een kostprijs en verkoopprijs. Zo zijn we weer bezig met ondernemerschap.   Zinvol dus!Volg ons op instagram  voor meer foto's en avonturen! (logo=link)