Missie, visie & kernwaarden


Missie:

 

Wij gaan uit van het bewustzijn dat ieder kind als ziel deze reis op aarde aan is gegaan om zijn eigen lessen te gaan leren en triomfen te gaan vieren. Wij zijn er om hen te ondersteunen vanuit hun eigen krachtige kern zodat zij direct kunnen toegroeien tot wie zij vanuit natuurlijke staat zijn. Onze kinderen zijn hierheen gekomen perfect uitgerust voor de taak die hen wacht of de lessen die geleerd mogen worden. Die kernkwaliteiten die een kind met zich meebrengt mogen worden ontdekt en gekoesterd.

 

Onze missie is er dan ook op gericht om kinderen zich te laten ontwikkelen vanuit dat eigen talent en binnen onze kernwaarden; natuurlijk & vrij. Om zo trouw te kunnen blijven aan het eigen levensdoel en de talenten en vaardigheden tot ontwikkeling te kunnen laten komen om later op authentieke wijze invulling te kunnen geven aan het eigen levensdoel. Dit mag op eigen tempo waarbij het aan de volwassenen is om in te springen op het moment dat een thema leeft vanuit het kind en af te remmen als een thema nog niet beklijft. We hebben geduld en vertrouwen in de natuurlijke flow van het kind. 


Visie:

 

Natuurlijk Vrij Onderwijs   zijn drie woorden met een eigen betekenis die elkaar aanvullen. Onze invulling van deze woorden zijn terug te vinden op de Home pagina.


Kernwaarden:

 

Op onze scholen en in  onze leeromgeving handelen we vanuit een aantal kernwaarden. Deze waarden zijn liefdevol en zorgen voor een veilige omgeving, voor een natuurlijke en prettige omgang met elkaar en bewaken onze grenzen. 

Wij verwachten een bepaalde mate van ontwikkeld bewustzijn bij alle betrokken volwassenen. Zowel bij de ouders, het bestuur, de begeleiders en de vrijwilligers. Vanuit dit bewustzijn handelen we volgens een aantal punten die niet ter discussie staan.

 

Deze punten hebben wij als NVO gezamenlijk opgesteld, maar iedere school geeft daar zijn eigen bewoordingen aan. Deze zijn dan ook terug te lezen in de in de schoolgids van de betreffende school. Iedere betrokkene bij de school tekent voor deze voorwaarden.


Volg ons op instagram  voor meer foto's en avonturen! (logo=link)